Naar Home

Verwerkingstijden

Verwerkingstijd formulier of bewijsstuk

Stuurt u een formulier of bewijsstuk in, dan verwerken we dit meestal binnen 8 weken. Duurt het langer? Dan leest u onderaan deze pagina voor welke formulieren dit geldt. Ook kunt u zien wat u in de tussentijd kunt doen.

Mijn DUO: altijd sneller

Lang wachten is niet altijd nodig. In Mijn DUO kunt u veel zaken zelf snel regelen. Ook vanuit het buitenland met een DigiD of een Europees inlogmiddel.

Als uw aanvraag of bewijsstuk is verwerkt, zetten we in Mijn DUO een bericht voor u klaar. U ziet dan vaak direct wat het voor u betekent.

Wat kan ik doen?

Wat hebt u ingestuurd? Tips
Bewijsstuk inkomen ouders
  • Leen tijdelijk totdat de aanvullende beurs is berekend en betaal de lening daarna terug.
Verzoek verlegging peiljaar inkomen ouders
  • Leen tijdelijk totdat de aanvullende beurs is berekend en betaal de lening daarna terug.

Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten

  • Leen tijdelijk totdat u bericht krijgt en betaal de lening daarna terug.
Aanvraag of verlenging studiefinanciering EU-studenten
  • Kijk op de pagina Voorwaarden alvast of u er recht op hebt en of u de juiste bewijsstukken hebt ingestuurd.

Langere verwerkingstijd

Soms duurt de verwerking langer. Kijk voor welke verzoeken en bewijsstukken dat nu geldt.

Studenten en ouders
Wat hebt u ingestuurd? Verwerkingstijd
Aanvraag of verlenging studiefinanciering EU-studenten 10 weken
Bewijsstuk buitenlands inkomen ouders 12 weken
Beoordelen diploma 9 weken
Terugbetalers
Wat hebt u ingestuurd? Verwerkingstijd
Verzoek kwijtschelding aanvullende beurs 10 weken