Naar Home

Toegankelijkheid

DUO streeft naar een goede digitale toegankelijkheid. DUO is daarin een heel eind op weg, maar er zijn zeker nog verbeterpunten. We willen uiterlijk in september 2020 volledig aan alle eisen voldoen.

Wat is digitale toegankelijkheid?

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om gewoon als ieder ander mee te doen in de maatschappij. Om die reden moet iemand ook met een rolstoel een gebouw binnen kunnen komen en werkt Nederland hard aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

Voor digitale voorzieningen is het niet anders. In onze samenleving kunnen we bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor de (semi-) overheid. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

Status

Onze prioriteit is het toegankelijk maken van het particuliere deel van de website. Dit is het deel voor scholieren, studenten en terugbetalers. Per maand hebben we hier meer dan 3 miljoen unieke bezoekers. Voor het openbare deel van de website zijn maatregelen benoemd om binnen één jaar te gaan voldoen. Het beveiligde deel (Mijn DUO) is uiterlijk in september 2020 volledig digitaal toegankelijk.

Status II. Het kanaal is volledig getoetst maar voldoet nog niet.

Hoe verbetert DUO de digitale toegankelijkheid?

DUO is in het voorjaar van 2018 met een traject gestart om alle digitale kanalen toegankelijk te maken:

  • Kennis. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van software, krijgen een cursus over het toepassen van richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Ontwerp. We passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek. We hebben in juli/augustus 2018 een nulmeting op een aantal van onze digitale kanalen uit laten voeren door de stichting Accessibility. De gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Inkoop. Alle aan te schaffen software moet toegankelijk moet zijn conform de Europese norm EN 301549.

Pdf-bestanden

Via het vernieuwde Mijn DUO kunnen scholieren, studenten, ouders en terugbetalers zelf vrijwel alles digitaal aanvragen en wijzigen in een beveiligde omgeving. Mijn DUO is uiterlijk in september 2020 volledig digitaal toegankelijk.

Naast Mijn DUO bieden we ook veel formulieren in pdf-formaat aan. Deze formulieren voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Als aanvragen of wijzigingen ook mogelijk zijn via Mijn DUO hoeft dit ook niet. Alleen de formulieren waarvoor geen alternatief in Mijn DUO is gaan we toegankelijk maken. Dit wordt uiterlijk september 2020 voltooid. Momenteel zijn we aan het onderzoeken welke formulieren het betreft.

Vragen

Hebt u vragen over de toegankelijkheid van duo.nl of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, stuur dan een e-mail naar toegankelijkheid@duo.nl.

Website duo.nl

De website duo.nl bestaat uit de volgende onderdelen.

Openbaar:

  • Duo.nl/particulier
  • Duo.nl/zakelijk
  • Duo.nl/onderwijsdata

Beveiligd:

  • Mijn DUO
  • Mijn BRON
  • XBRL Onderwijsportaal

Algemene informatie op duo.nl is openbaar toegankelijk. Persoonlijke of zakelijke informatie en (veel van) de daarbij behorende taken kunnen alleen uitgevoerd worden in een beveiligde omgeving. Hier moet worden ingelogd met DigiD of een token.

Alle wijzigingen die sinds 23 september 2018 zijn doorgevoerd op de website, voldoen uiterlijk 23 september 2019 aan alle toegankelijkheidseisen.


duo.nl/particulier

DUO heeft in 2018 duo.nl/particulier vernieuwd. Op het gebied van toegankelijkheid voldoet dit deel van de website op bijna alle punten. In de loop van 2019 wordt dit deel geheel toegankelijk gemaakt.

duo.nl/zakelijk

In 2016 is duo.nl/zakelijk al vernieuwd. Ook op dit deel van de website zijn op het gebied van toegankelijkheid veel verbeteringen gerealiseerd. DUO geeft nu voorrang aan het toegankelijk maken van duo.nl/particulier. In de loop van 2019/2020 wordt het duo.nl/zakelijk toegankelijk gemaakt.

duo.nl/onderwijsdata

Dit onderdeel is nog niet getoetst. DUO geeft nu voorrang aan het toegankelijk maken van duo.nl/particulier. In de loop van 2019/2020 wordt duo.nl/onderwijsdata toegankelijk gemaakt.

Mijn DUO

In mei 2018 Mijn DUO volledig vernieuwd. Er is met deze vernieuwing veel winst behaald op het gebied van toegankelijkheid, maar er wordt nog niet aan alle criteria voldaan. Mijn DUO zal uiterlijk september 2020 voldoen aan alle toegankelijkheidseisen.

Mijn BRON

Dit onderdeel is nog niet getoetst. DUO geeft nu voorrang aan het toegankelijk maken van duo.nl/particulier. In de loop van 2019/2020 wordt Mijn BRON toegankelijk gemaakt.

XBRL Onderwijsportaal

Dit onderdeel is nog niet getoetst. DUO geeft nu voorrang aan het toegankelijk maken van duo.nl/particulier. In de loop van 2019/2020 wordt het XBRL onderwijsportaal toegankelijk gemaakt.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee