Naar Home

Rekeningnummers

Moet u iets betalen aan DUO, dan krijgt u een betalingsverzoek. Hebt u geen betalingsverzoek? Lees hieronder welk rekeningnummer en welke omschrijving u nodig hebt.

Studieschuld

Een betaling voor uw studieschuld kunt u meestal doen via iDEAL in Mijn DUO. Als u de knop van iDEAL niet ziet, kunt u het bedrag handmatig overmaken.

Rekeningnummer: NL45 INGB 0705 0019 03
Ten name van: Dienst Uitvoering Onderwijs, Groningen, Nederland 
Omschrijving: uw burgerservicenummer (BSN) met de toevoeging 'ILS'. Voorbeeld: 123466789ILS

Aflossen vanuit buitenland of Caribisch gebied

Woont u in het buitenland of in het Caribisch gebied? Dan kunt u soms op een andere manier aflossen.

Ov-boete

Hebt u een betalingsregeling voor uw ov-boete? Gebruik dan als omschrijving uw BSN met de toevoeging '/betalingsregeling'. 

Rekeningnummer: NL45 INGB 0705 0019 03
Omschrijving: uw BSN met de toevoeging '/betalingsregeling'. Voorbeeld: 123456789/betalingsregeling.

Lesgeld

Uw lesgeld kunt u meestal betalen via iDEAL in Mijn DUO. Als u de knop van iDEAL niet ziet, moet u zelf het bedrag overmaken.

Rekeningnummer: NL45 INGB 0705 0019 03
Omschrijving: uw BSN met de toevoeging 'Lesgeld'. Voorbeeld: 123456789Lesgeld

Lerarenbeurs

Rekeningnummer: NL04 INGB 0705 0018 65
Omschrijving: uw BSN met de toevoeging 'Lerarenbeurs'. Voorbeeld: 123456789Lerarenbeurs

Achterstand bij CJIB of deurwaarder

Is uw schuld overgedragen aan het CJIB of de deurwaarder? Dan kunt u deze niet meer aan DUO betalen. Neem contact op met het CJIB of de deurwaarder.