Naar Home

Oneens met DUO

Een klacht indienen

Bezwaar of klacht?

U maakt bezwaar tegen een beslissing van DUO. Bijvoorbeeld als uw aanvraag is afgewezen.

U dient een klacht in over de dienstverlening van DUO. Bijvoorbeeld als u verkeerde informatie hebt gekregen. Of als u niet netjes bent behandeld door een medewerker. U kunt geen klacht indienen over iets van langer dan 1 jaar geleden. U kunt wel namens iemand anders een klacht indienen. Daarvoor is geen machtiging nodig.

Neem eerst contact op

Neem alstublieft eerst contact met ons op voordat u bezwaar maakt of een klacht indient. Misschien kunnen we het probleem direct oplossen.

Wat moet u doen?

 1. Vul bij voorkeur het klachtenformulier in. Maar een brief sturen mag ook. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat er is gebeurd en waarom u ontevreden bent. Vermeld als het kan de datum, het tijdstip en de naam van de medewerker die u geholpen heeft. 
 2. Stuur uw klachtbrief naar:

  Klachtenfunctionaris DUO
  Antwoordnummer 392
  9700 VB Groningen

  Een postzegel is niet nodig.

Hoe gaat het verder?

 • Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op, of stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • De klachtenfunctionaris verzamelt informatie en informeert de betrokken partijen. U krijgt binnen 4 weken telefonisch of schriftelijk bericht over de uitkomst van het onderzoek.
 • Bent u niet tevreden over de manier waarop DUO uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman Link opent externe pagina vragen uw klacht te onderzoeken.