Naar Home

Iemand machtigen

DUO mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven, zelfs niet als de persoon minderjarig is. Gegevens verstrekken we alleen aan de betrokkene zelf. Wilt u toch dat iemand anders uw zaken regelt bij DUO? Dan moet u die persoon machtigen.

Hoe regelt u een machtiging?

In de meeste gevallen regelt u een machtiging per formulier. Welk formulier u nodig hebt, leest u in de tabel. U vindt het genoemde formulier onder de tabel. Een machtiging voor Mijn DUO regelt u online.

* Advocaten hoeven niet gemachtigd te worden.
persoonsgebonden informatie op te vragen het formulier Machtiging
in Mijn DUO zaken te regelen DigiD Machtigen Link opent externe pagina
per post zaken te regelen het formulier Machtiging
het lesgeld te betalen het formulier Aanvraag termijnregeling lesgeld
de ov-boete in termijnen te betalen het formulier Machtiging incasso betalingsregeling ov-boete
bezwaar te maken * het formulier Machtiging voor bezwaarprocedure
U wilt iemand machtigen om U regelt de machtiging met

Post naar gemachtigde

U kunt ervoor kiezen om onze post naar de gemachtigde te laten sturen. Dit regelt u tegelijk met de machtiging. 

Uw financiering overmaken naar iemand anders

Wilt u uw tegemoetkoming of studiefinanciering laten overmaken op het rekeningnummer van iemand anders? Dat kan. Geef dan het rekeningnummer van die persoon door in Mijn DUO.

Wilt u uw tegemoetkoming of studiefinanciering laten overmaken op het rekeningnummer van een instantie? Stel dan een verklaring op waarin u dit aangeeft. Zet in de verklaring de volgende gegevens:

  • Uw naam en burgerservicenummer
  • De naam van de instantie
  • Het rekeningnummer van de instantie
  • Een handtekening van u én van de instantie

De verklaring kunt u opsturen naar:

DUO
Afdeling Klantenservice
Postbus 30155
9700 LG Groningen

Machtiging intrekken

Hebt u iemand gemachtigd en wilt u die machtiging intrekken? Dat kunt u op elk moment doen. Gebruik hiervoor het formulier Machtiging. Een machtiging intrekken voor Mijn DUO regelt u via DigiD Machtigen Link opent externe pagina .

Als gemachtigde uw gegevens wijzigen

Wilt u als gemachtigde uw gegevens wijzigen? Gebruik dan het formulier Wijziging Gegevens gemachtigde. U kunt met dit formulier ook de machtiging intrekken.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee