Naar Home

Privacy en inzage persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevens­bescherming

Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken gebruikt DUO de door u verstrekte persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Inzageverzoek

De meeste persoonsgegevens die DUO van u verwerkt, kunt u inzien via Mijn DUO. U kunt een verzoek indienen om te zien welke persoonsgegevens DUO nog meer van u verwerkt. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u ze laten corrigeren of aanvullen. Ook kunt u in sommige gevallen gegevens laten verwijderen.

Op de pagina Privacyverklaring en inzagerecht leest u hier meer over.