In het kort

Is uw maandbedrag te hoog voor u? Of kunt u tijdelijk niets of minder betalen? Voorkom dat u een betalingsachterstand oploopt. U kunt:

  • uw maandbedrag laten verlagen op basis van uw inkomen
  • een aflosvrije periode aanvragen (niet mogelijk voor een schuld levenlanglerenkrediet)
  • uw aflossing tijdelijk laten stopzetten omdat u studeert.

Maandbedrag verlagen

In veel gevallen houdt DUO automatisch rekening met uw inkomen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager wordt. Maar soms moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Dit hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt.

Verlegging peiljaar

Voor de berekening van uw maandbedrag is uw inkomen van 2 jaar geleden van belang: het 'peiljaar'. Daalde uw inkomen daarna, dan kunt u ons vragen om een recenter inkomensjaar als uitgangspunt te nemen. Dit noemen we ook wel 'verlegging peiljaar'

Aflosvrije periode

U kunt het aflossen van uw studieschuld tijdelijk stopzetten. De reden maakt niet uit. Dit heet een aflosvrije periode. Voor een schuld levenlanglerenkrediet kunt u geen aflosvrije periode inzetten.

U studeert nog

Volgt u een opleiding waarvoor u studiefinanciering krijgt? Dan stoppen we uw aflossing automatisch. Krijgt u geen studiefinanciering meer, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

U bent gedetineerd

Ook als u gedetineerd bent, moet u uw studieschuld terugbetalen. Lukt dit niet? Dan kunt u verlaging van uw maandbedrag of een aflosvrije periode aanvragen.