Schuldhulp en schuldsanering

Als u veel schulden hebt, kunt u hulp vragen bij een instantie voor schuldhulpverlening. DUO doet alleen zaken met instanties die zijn aangesloten bij de NVVK Link opent externe pagina (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

Zorg dat uw schuld niet verder oploopt

Zorg dat uw schuld bij DUO niet verder oploopt. Vraag direct verlaging van uw maandbedrag aan als u een studieschuld hebt. Bent u hiermee niet geholpen? Dan kunt u een aflosvrije periode aanvragen. Hebt u een ov-boete gekregen van DUO? Zet dan direct uw studentenreisproduct stop.

Niet automatisch uitstel van betaling

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als u zich meldt bij een instantie voor schuldhulpverlening. Laat de medewerker van schuldhulp weten dat u een schuld hebt bij DUO. De instantie vraagt DUO dan meestal om een schuldopgave. Pas wanneer DUO dit verzoek in behandeling neemt, beslissen we of u uitstel van betaling krijgt.

In de WSNP of failliet

Zit u in een wettelijke schuldsanering (WSNP) of bent u failliet verklaard? Meld bij uw curator of bewindvoerder dat u een schuld hebt bij DUO. Uw curator of bewindvoerder neemt dan contact met ons op.

Welke schulden worden gesaneerd?

Niet alle schulden bij DUO kunnen gesaneerd worden. U kunt schuldsanering krijgen voor:

  • achterstallige termijnen van uw lening of levenlanglerenkrediet
  • ov-boetes
  • lesgeldschulden

De volgende schulden kunnen niet gesaneerd worden:

  • te veel ontvangen studiefinanciering of tegemoetkoming: als u deze schulden niet betaalt, worden ze automatisch een lening
  • toekomstige termijnen van uw lening: hiervoor kunt u verlaging van het maandbedrag aanvragen

Komt het tot een sanering, dan zet DUO de aflossing van uw studieschuld stop tijdens de sanering.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee