Naar Home

Tegemoetkoming energiekosten

Read this page in English

Studenten die voldoen aan de voorwaarden, krijgen eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,-. Deze regeling is bedoeld om studenten die op basis van het inkomen van de ouders recht hebben op een aanvullende beurs, te helpen met de gestegen energiekosten.

Voorwaarden

U krijgt de tegemoetkoming als u student bent en voldoet aan de voorwaarden van 1 van de volgende situaties:

  • U had op 1 oktober 2023 een beurs voor uitwonenden én
  • U had op 1 oktober 2023 een aanvullende beurs van meer dan 0 euro.

Óf

  • U had op 1 oktober 2023 geen recht meer op een prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs) én
  • U had in de laatste maand van uw prestatiebeurs een aanvullende beurs van meer dan dan 0 euro én
  • U had in oktober 2023 een lening bij DUO (het levenlanglerenkrediet of alleen collegegeldkrediet geeft geen recht op de tegemoetkoming)

De tegemoetkoming in de energiekosten is een gift.

DUO betaalt uit

Deze regeling valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op verzoek van het ministerie van SZW betaalt DUO de tegemoetkoming uit. Alleen DUO kan namelijk vaststellen of u aan de voorwaarden voldoet. De tegemoetkoming wordt uitbetaald op hetzelfde rekeningnummer als uw studiefinanciering.

Aanvragen niet nodig

Als u er recht op hebt, krijgt u de tegemoetkoming automatisch. U hoeft zelf geen aanvraag te doen. De eerste uitbetalingen worden gedaan in januari.

Aanvullende beurs later berekend

Wordt uw aanvullende beurs over oktober 2023 pas later berekend? Na het vaststellen van de aanvullende beurs, wordt de tegemoetkoming alsnog aan u uitbetaald. U krijgt hierover bericht.

Aanvullende beurs of lening niet aangevraagd

Hebt u de aanvullende beurs nog niet aangevraagd? Vraag de aanvullende beurs dan nu aan, met terugwerkende kracht tot het begin van het studiejaar. Ook een lening kunt u met terugwerkende kracht aanvragen. Komt u door de nieuwe aanvraag in aanmerking voor de tegemoetkoming energiekosten, dan krijgt u automatisch bericht.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee