Naar Studieschuld

Te veel studiefinanciering ontvangen

Bij een controle kan blijken dat u te veel studiefinanciering of tegemoetkoming hebt gekregen. Geld waar u geen recht op had, moet u terugbetalen. Kan DUO het te veel ontvangen bedrag niet verrekenen? En betaalt u het ook niet op tijd terug? Dan wordt het bedrag automatisch een lening.

Verrekenen

Zolang u nog geld van DUO krijgt, verrekenen we uw schuld. We houden maandelijks een bedrag in van uw studiefinanciering of tegemoetkoming. Hiermee lossen we uw schuld af. U kunt er niet voor kiezen om de schuld later te betalen.

Hebt u studiefinanciering? In 2024 houden we maximaal € 200,93 per maand in. Dit bedrag kan hoger zijn als u ook te veel collegegeldkrediet hebt ontvangen.

Hebt u tegemoetkoming scholieren? In het schooljaar 2023-2024 houden we maximaal € 68,74 per maand in. In het schooljaar 2024-2025 is dit €75,61 per maand

In 1 keer betalen

Kunnen we de schuld niet meer verrekenen, dan krijgt u een betalingsverzoek. U kunt dan in 1 keer betalen zonder rente. Op uw betalingsverzoek staat alle betaalinformatie, zoals rekeningnummer en betalingskenmerk.

Automatisch een lening

Betaalt u niet voor de vervaldatum van het betalingsverzoek? Dan wordt de schuld automatisch een lening. Hebt u al een studieschuld? Dan wordt het bedrag daarbij opgeteld. 2 jaar na afloop van uw studie moet u de schuld maandelijks gaan terugbetalen.

Bent u langer dan 2 jaar geleden gestopt met studeren? Dan moet u uw schuld eerder aflossen. U krijgt eerst een bericht van ons. De terugbetaling begint ongeveer 4 maanden na dat bericht.

Voor de ontstane lening gelden dan dezelfde regels als voor elke andere studieschuld. U betaalt dus ook rente. De rente begint te lopen in de maand waarin de vervaldatum van het betalingsverzoek ligt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit geeft geen recht op uitstel van betaling.