Nieuwe aanspraak op studiefinanciering

Wat als tijdens uw studie blijkt dat u de studie nooit kunt afronden? Of dat u het beroep waarvoor u wordt opgeleid nooit kunt uitoefenen? Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u helemaal opnieuw aanspraak krijgen op studiefinanciering. Het verleden wordt ‘uitgewist’ en u krijgt opnieuw alle rechten die u had aan het begin van uw opleiding. Zo kun u een nieuwe start maken bij een andere opleiding.

Voorwaarden

U kunt nieuwe aanspraak op studiefinanciering aanvragen als:

  • u moet stoppen met uw opleiding, en
  • dit een direct gevolg is van een functiebeperking of chronische ziekte, en
  • de functiebeperking of ziekte tijdens de opleiding is ontstaan, geconstateerd of verergerd, en
  • u verder wilt studeren aan een opleiding die recht geeft op studiefinanciering en die wel past bij uw ziekte of functiebeperking.

Geen nieuwe aanspraak mogelijk

U kunt geen nieuwe aanspraak op studiefinanciering aanvragen als:

  • u overstapt van de hbo-bachelor naar de associate degree van dezelfde opleiding, of
  • u dezelfde opleiding weer opnieuw wilt beginnen, of
  • u een ziekte of functiebeperking hebt waarmee u volgens de onderwijsinstelling wel een diploma voor de opleiding kunt halen, of
  • u dezelfde opleiding op een lager niveau wilt voortzetten (bijvoorbeeld als u binnen dezelfde mbo-opleiding overstapt van niveau 3 naar niveau 2), of
  • de beperking bekend was voor aanvang van de studie en niet is verergerd tijdens de studie.

Aanvragen via studentendecaan of studiebegeleider

Dreigt u uit te vallen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw opleiding. Doet u hbo of universiteit, neem dan contact op met de studentendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studiebegeleider. De decaan of begeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan uw studentendecaan of studiebegeleider ook nieuwe aanspraak op studiefinanciering voor u aanvragen.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

U doet een mbo-opleiding

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering, gevolgd door maximaal 3 jaar lening. U krijgt ook weer recht op 7 jaar reisproduct. Uw diplomatermijn begint opnieuw en bedraagt weer 10 jaar.

U studeert aan hbo of universiteit

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u opnieuw recht op prestatiebeurs en reisproduct voor de duur van uw opleiding (de tijd die officieel voor de opleiding staat). Daarnaast kunt u in totaal 7 jaar lenen (of langer voor opleidingen die langer duren dan 4 jaar). Uw diplomatermijn begint opnieuw en bedraagt weer 10 jaar.