Naar Home

Opleiding wijzigen

Stoppen in uw 1e jaar

In het 1e jaar van uw opleiding mbo 3 of 4, hbo of universiteit kunt u kijken of de opleiding bij u past. U hoeft de basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct niet terug te betalen als u uw studiefinanciering stopzet voor 1 februari. We noemen dit de eerstejaarsregeling. Een rentedragende lening moet u natuurlijk wel terugbetalen.

Gaat u na een afgeronde mbo-opleiding naar het hbo? Dan hebt u tot het einde van het 1e studiejaar, 1 september, om uw studiefinanciering stop te zetten.

Voorwaarden eerstejaarsregeling

De voorwaarden zijn afhankelijk van de onderwijsroute die u volgt.

U komt van het vo

Komt u van het voortgezet onderwijs, dan zijn dit de voorwaarden:

 • U komt van het vmbo, havo of vwo.
 • U krijgt voor het eerst studiefinanciering voor mbo 3 of 4, hbo of universiteit.
 • U hebt uw studiefinanciering uiterlijk op 1 februari stopgezet.
 • U krijgt in hetzelfde studiejaar niet opnieuw studiefinanciering voor een opleiding op hetzelfde niveau of hoger.

U komt van het mbo

Komt u van het mbo, dan zijn dit de voorwaarden:

 • U hebt een mbo-diploma.
 • U krijgt voor het eerst studiefinanciering voor een opleiding aan hbo of universiteit.
 • U hebt uw studiefinanciering uiterlijk op 31 augustus stopgezet.
 • U krijgt in de periode na het stopzetten niet opnieuw studiefinanciering voor een opleiding in het hoger onderwijs. De periode waarin u geen studiefinanciering mag ontvangen is afhankelijk van de datum stopzetting studiefinanciering:
  • Studiefinanciering stopgezet in de periode 1 september tot en met 1 februari: u mag in hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering ontvangen.
  • Studiefinanciering stopgezet tussen 1 februari en 1 september: u mag tot 1 februari van het volgende studiejaar geen studiefinanciering ontvangen.

1 keer voor mbo, 1 keer voor hbo of universiteit

U kunt 1 keer gebruikmaken van de eerstejaarsregeling voor mbo en 1 keer voor hbo of universiteit. De maanden die u in het 1e jaar hebt gekregen, tellen wel mee als verbruikte maanden studiefinanciering. U kunt ze later niet opnieuw opnemen.

In februari begonnen met studie

Doet u hbo of universiteit? Dan geldt deze regeling ook als u per 1 februari bent begonnen met uw studie.

 • Zet u uw studiefinanciering stop vóór 1 september? Dan mag u tot 1 februari van het volgende studiejaar geen studiefinanciering voor hbo of universiteit krijgen.
 • Hebt u al een mbo-diploma en zet u uw studiefinanciering tussen 1 september en 1 februari stop? Dan mag u tot 1 september van het volgende studiejaar geen studiefinanciering voor hbo of universiteit krijgen.

Aanvragen eerstejaarsregeling

 1. Log in op Mijn DUO om uw studiefinanciering stop te zetten.
 2. Zet uw studentenreisproduct stop.
 3. U krijgt automatisch bericht dat de schuld voor uw beurs en reisproduct is vervallen. Dit bericht komt ongeveer een jaar later, in januari.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Vóór schooljaar 2017-2018 gestopt met mbo

Voldoet u aan de voorwaarden voor de eerstejaarsregeling, maar bent u vóór schooljaar 2017-2018 gestopt met uw mbo-opleiding? Dan moet u zelf om de eerstejaarsregeling vragen. Gebruik daarvoor het formulier Verzoek toepassing eerstejaarsregeling beroepsonderwijs. Verstuur het formulier binnen 10 jaar en 3 maanden gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering.

Checklist

Hebt u uw studiefinanciering en studentenreisproduct stopgezet? U kunt in Mijn DUO controleren of alles goed staat:

 • U ziet geen betalingen meer staan onder het tabblad Mijn producten.
 • U ziet een melding dat het studentenreisproduct is gedeactiveerd. 
 • Bij Mijn berichten staat een bevestiging van de stopzetting.

Op bericht blijft eerst 'schuld' staan

Is het studiejaar waarin u bent gestopt voorbij? Dan zetten we uw beurs om in januari van het volgende studiejaar. Tot die tijd staat op berichten van DUO de ontvangen beurs nog als schuld vermeld.

Lesgeld of collegegeld terugkrijgen

Bent u gestopt met mbo? Vaak moet u dan lesgeld voor het hele schooljaar betalen. Alleen in sommige situaties kunt u lesgeld terugkrijgen. Dit moet u zelf aanvragen.

Voor teruggave van het collegegeld kunt u alleen terecht bij uw hbo of universiteit.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee