Naar Home

Woo en verzoek openbaarmaking

U kunt informatie over uzelf inzien bij DUO en een verzoek doen om publieke informatie openbaar te maken.

Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. U kunt inzage krijgen in publieke informatie. Met een Woo-verzoek kunt u ons vragen om bepaalde informatie openbaar te maken.