Naar Inschrijven en betalen opleiding

Inschrijven bij school of universiteit

Inschrijven mbo

Gaat u naar het mbo? Neem contact op met de school om u in te schrijven. Schrijf u voor 1 april in.

Aanvullende eisen voor opleiding

Sommige opleidingen stellen aanvullende eisen voordat u wordt toegelaten. Bijvoorbeeld een dansopleiding of een sportopleiding. Kijk op de site van uw opleiding voor meer informatie.

Van mbo naar hbo: strengere toelatingseisen

Wilt u na het mbo verder studeren aan het hbo? De sectoren Economie, Techniek en Gezondheidszorg hebben strengere toelatingseisen voor mbo'ers. De hbo-instelling kan u vertellen wat die eisen precies zijn.

Inschrijven hbo of universiteit

Gaat u naar het hbo of de universiteit? Vraag een DigiD met sms-controle aan. U krijgt binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens. Ga daarna naar Studielink om u in te schrijven voor uw studie. Doe dit uiterlijk 1 mei.

Fixusopleidingen

Sommige opleidingen aan hbo en universiteit hebben een beperkt aantal plaatsen. Dit noemen we fixusopleidingen. Als te veel studenten zich aanmelden voor een opleiding, dan moet u meedoen aan een selectie.

Aanmelden voor fixusopleiding

  • Voor het collegejaar 2019-2020 kunt u zich vanaf 1 oktober 2018 aanmelden via Studielink.
  • Per studiejaar mag u voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Alleen voor geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde mag u maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.
  • U mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding, maar het verschilt per instelling hoe vaak u aan hun selectie mag meedoen. Hebt u vóór 2017 meegedaan aan de centrale loting, dan telt die deelname ook mee.
  • Als u geselecteerd bent, moet u uw plaats binnen 2 weken accepteren via Studielink. Anders vervalt uw plaats.
  • Wilt u vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Informeer dan bij de onderwijsinstelling wat u moet doen.
Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee