Naar Home

Korting op lesgeld, cursusgeld en collegegeld

Studenten krijgen in schooljaar 2021-2022 een eenmalige korting van 50% op het lesgeld, cursusgeld of collegegeld. Het gaat om studenten die staan ingeschreven bij een bekostigde opleiding aan vavo, mbo, hbo of universiteit in Nederland. Met deze maatregel uit het Nationaal Programma Onderwijs wil de overheid studenten financiële ademruimte geven in deze coronatijd.

Mbo en vavo: korting op het lesgeld

Na korting betalen meerderjarige mbo-, bol- en vavo-studenten in het nieuwe studiejaar € 608,- aan lesgeld. Zij krijgen daarvoor in de 2e helft van september de rekening van DUO. Op dat moment kunnen ze kiezen: in 1 keer betalen of in 9 termijnen. Studenten die een bbl-opleiding doen, betalen cursusgeld aan de onderwijsinstelling.

Hbo en universiteit: korting op collegegeld

Het wettelijk collegegeld is in 2021-2022 ná korting € 1.084,-. Eerstejaars studenten en tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding betalen komend studiejaar € 542,-. Collegegeld wordt betaald aan de onderwijsinstelling.

Meer informatie

Kijk op de pagina Maatregelen corona voor de voorwaarden en alle bedragen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee