Naar Home

Energietoeslag mogelijk ook voor leenfasestudenten

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil de eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten ook verstrekken aan leenfasestudenten van wie de ouders een laag inkomen hebben. Dit wordt opgenomen in het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Het wetsvoorstel is op 3 juli aangeboden aan de Tweede Kamer.

Leenfasestudenten zijn studenten die langer over hun studie doen dan de voorgeschreven opleidingsduur. Zij kunnen alleen nog lenen. DUO heeft van deze studenten geen aanvullende gegevens, zoals hun woonsituatie (uit- of thuiswonend) en het inkomen van de ouders. Deze informatie is namelijk niet nodig voor de toekenning van een lening.

In de nieuwe wet stelt de minister daarom voor om de tegemoetkoming energiekosten toe te kennen op basis van de laatst beschikbare gegevens. Had een student volgens die gegevens recht op een aanvullende beurs? Dan krijgt hij of zij de eenmalige tegemoetkoming van € 400,-. Voorwaarde is wel dat de student een lening heeft. Er wordt bij de toekenning geen onderscheid gemaakt tussen uitwonende en thuiswonende studenten, omdat DUO deze gegevens niet heeft.

De tegemoetkoming energiekosten moet een gift worden. Als het voorstel wordt aangenomen, wordt die waarschijnlijk begin 2024 door DUO uitbetaald.

Goedkeuring afwachten

De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. Zodra er meer bekend is, zal DUO studenten informeren.

Kamerbrief

Lees de volledige Kamerbrief op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Zie ook het eerdere bericht over de energietoeslag.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee