Naar Home

Corona: vragen en antwoorden

Hieronder vindt u vragen over corona die vaak gesteld worden aan DUO. En de antwoorden.

Studentenreisproduct

Kan ik mijn studentenreisproduct tijdelijk stopzetten en hiermee reismaanden sparen?

U hebt recht op het studentenreisproduct voor de duur die voor uw studie staat, plus 1 jaar extra in het hoger onderwijs en 3 jaar extra in het mbo. In Mijn DUO kunt u zien hoelang u nog recht hebt. 

U kunt uw studentenreisproduct tijdelijk stopzetten. Maar u kunt de maanden die u stopzet niet opsparen. Dat kan alleen als u uw hele studiefinanciering stopzet. Dat willen veel studenten nu natuurlijk niet.

Het ministerie van OCW zal op een later moment bekijken of het mogelijk is om u tegemoet te komen als u door de coronamaatregelen studievertraging oploopt en daardoor extra reiskosten hebt.

Mijn stage is gestopt of uitgesteld door het coronavirus. Hoe zet ik mijn oovee-vergoeding buitenland of uitwonendenbeurs stop?

oovee-vergoeding buitenland 

  • Zet uw oovee-vergoeding stop in Mijn DUO. Geef aan of u een week- of weekendabonnement wilt. U krijgt per april weer een studentenreisproduct.
  • Wilt u in maart al een reisproduct? Stuur dan een mailtje naar ovsk@duo.nl. Zet in uw mail of u een week- of weekendabonnement wilt. Uw oovee-vergoeding voor maart trekken we in. Die moet u in april terugbetalen.
  • Is uw oovee-vergoeding nog niet ingegaan? Dan hoeft u niets te doen. De vergoeding vervalt automatisch.

Uitwonendenbeurs

Was u vanwege uw stage uitwonend? En wordt u nu weer thuiswonend? Wijzig uw woonsituatie in Mijn DUO.

Ik heb een vergoeding voor extra reiskosten aangevraagd. Mag ik de bewijsstukken later opsturen?

Als uw school of universiteit nu geen bewijsstukken kan ondertekenen, mag u ze later opsturen. Doe dit dan wel zo snel mogelijk.

Studievertraging

Ik loop studievertraging op door het coronavirus. Heb ik recht op verlenging van mijn diplomatermijn?

De coronacrisis is een bijzondere situatie. Daarom kunt u misschien verlenging van uw diplomatermijn krijgen. Wilt u weten of dit voor u geldt? Neem contact op met de studentendecaan van uw school of universiteit. Een verzoek voor verlenging van de diplomatermijn gaat namelijk altijd via de studentendecaan.

Lesgeld of collegeld

Ik kan niet naar school of universiteit door het coronavirus. Moet ik lesgeld of collegegeld blijven betalen?
  • Betaalt u lesgeld voor mbo of vavo? Dan moet u het lesgeld aan DUO blijven betalen.
  • Betaalt u collegegeld voor hbo of universiteit? Dan moet u het collegegeld blijven betalen aan uw onderwijsinstelling. Vragen hierover? Stel ze aan uw school of universiteit.

Alle onderwijsinstellingen proberen u zo goed mogelijk online te informeren en studievertraging te voorkomen.

EU-studenten

Ik kan als EU'er niet aan de 56-uurseis voldoen door het coronavirus. Wat kan ik doen?

U moet bewijzen dat het om overmacht gaat. Dit doet u met een verklaring van uw werkgever. In de verklaring moet staan dat u niet of minder kon werken vanwege het coronavirus. Ook moet erin staan om welke periode het gaat.

Bent u zzp’er en hebt u door het coronavirus minder omzet? Stuur dan een bewijsstuk waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor een uitkering van de overheid.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee