Naar Home

Brief minister over controle uitwonendenbeurs

Op 1 maart 2024 heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de controle van DUO op de uitwonendenbeurs voor studenten. Er is geen directe discriminatie vastgesteld; DUO heeft bij de controle geen gegevens gebruikt over afkomst of nationaliteit. Wel is er, onbedoeld, sprake geweest van indirecte discriminatie. Studenten met een migratieachtergrond en mbo-studenten hadden tussen 2012 en juni 2023 een hogere kans op huisbezoek. Huisbezoeken vinden plaats om vast te stellen of een student daadwerkelijk woont op het adres dat hij of zij heeft opgegeven.

We begrijpen dat deze conclusie studenten en oud-studenten raakt. Zeker wanneer zij zelf een huisbezoek hebben gehad. De minister en DUO bieden excuus aan en gaan het controleproces aanpassen.

Hoe het verdergaat

De minister van OCW is over de uitwonendencontrole in gesprek met de Tweede Kamer en met studenten. Studenten die tussen 2019 en 2023 een huisbezoek hebben gehad, zijn per post uitgenodigd om mee te doen aan 1 van de gesprekken die DUO organiseert in 8 steden. Omdat de wettelijke bewaartermijn van adresgegevens 5 jaar is, konden we alleen vanaf 2019 gecontroleerde studenten een brief sturen. Heb je geen uitnodiging per post gekregen? Dan ben je ook welkom om mee te doen. We horen je graag, om voor de toekomst te leren. Hoe heb jij het huisbezoek ervaren? Welk effect heeft de controle op jou gehad? Aarzel niet en schrijf je in Link opent externe pagina .

Wat kun je doen?

Er is in het verleden een controleur bij je op huisbezoek geweest

Heb je vragen naar aanleiding van een huisbezoek in het verleden? Of wil je in gesprek over je persoonlijke situatie en ervaringen? Dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 050 599 77 55. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Kunnen we je niet direct een advies op maat geven, dan noteren we je gegevens en houden we contact.

Je hebt eerder al een bezwaar- of beroepschrift ingediend over je woonsituatie

Heb je vragen naar aanleiding van eerder bezwaar of beroep? Of wil je in gesprek over je persoonlijke situatie en ervaringen? Dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 050 599 77 55. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Kunnen we je niet direct een advies op maat geven, dan noteren we je gegevens en houden we contact.

Je studiefinanciering is kortgeleden na een verhuizing teruggezet op thuiswonend

Om in aanmerking te komen voor een uitwonendenbeurs moet je op de 1e van de maand ingeschreven staan bij de gemeente op een ander adres dan je ouders.

  • Stond je wel op de 1e van de maand ingeschreven? Ga dan naar de gemeente om dit te laten registreren.
  • Was je wel uitwonend, maar pas op of na de 2e van die maand? Je krijgt dan een uitwonendenbeurs vanaf de eerstvolgende maand.
  • Kun je je niet inschrijven bij de gemeente? Ga naar duo.nl/formulieren en vul een formulier Aanvraag uitzondering inschrijving gemeente in.
  • Advies nodig? Dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 050 599 77 55. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Je hebt een andere vraag over de uitwonendencontrole of over je persoonlijke situatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over je persoonlijke situatie en ervaringen? Dan kun je contact met ons opnemen op telefoonnummer 050 599 77 55. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Hoe werkt de controle uitwonendenbeurs?

Als je een beurs voor uitwonenden krijgt, controleert DUO nog steeds of je inderdaad uitwonend bent. Hiervoor gebruiken we de inschrijvingsgegevens van de gemeente. Ook worden er willekeurige adressen geselecteerd voor een huiscontrole.

Gegevens gemeente

DUO controleert bij de gemeente op welk adres je ingeschreven staat. Blijkt dat je toch nog staat ingeschreven op het adres van (één van) je ouders? Dan wordt de beurs voor uitwonenden ingetrokken.

Huisbezoeken

Tot 21 juni 2023 werden de adressen voor de huisbezoeken geselecteerd aan de hand van een risicoprofiel. Uitwonende studenten die dicht bij hun ouders wonen, kregen bijvoorbeeld een hoger risicoprofiel. Sinds 23 juni 2023 gebruikt DUO geen risicoprofielen meer. De adressen voor de huisbezoeken worden nu willekeurig gekozen.

Privacy

Op de pagina Privacyverklaring en inzagerecht lees je meer over het gebruik van persoonsgegevens bij de controle uitwonendenbeurs.

Meer weten