Naar Persberichten

Nieuwe directeur-generaal DUO bekend

Mr. ing. H.A. (Harmen) Harmsma wordt directeur-generaal DUO bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Harmen Harmsma is op dit moment algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). Daarvoor was hij hoofdinspecteur Divisie Landbouw en Natuur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Eerder vervulde hij diverse functies binnen de toenmalige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken.

Harmen Harmsma studeerde Bosbouw aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee