Naar Persberichten

DUO registreert 10 miljoenste diploma!

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft deze zomer het 10.000.000ste diploma geregistreerd in het diplomaregister. Hierin kan iedereen eenvoudig zijn eerder behaalde diploma’s inzien en gratis downloaden. Het opgeslagen document is vervolgens rechtsgeldig en heeft dezelfde waarde als het originele diploma. Sinds de introductie in 2012 is het register al veelvuldig geraadpleegd. Vorig jaar werden bijna 450.000 diploma’s gedownload.

In het diplomaregister worden álle door het ministerie van OCW erkende diploma’s geregistreerd. Zowel van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Directeur-Generaal Hans Schutte van DUO is blij met deze mijlpaal: “Het diplomaregister is een prachtig voorbeeld van hoe we als uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Onderwijs proberen het de mensen zo makkelijk mogelijk te maken. Met een paar muisklikken kan iedereen zijn eigen diploma opvragen, downloaden en doorsturen naar bijvoorbeeld een nieuwe werkgever.”

Deze weken ontvangen duizenden middelbare scholieren hun diploma. Ook hun diploma’s zij grotendeels al opgenomen in het diplomaregister.

Doordat de documenten uit het register gelden als een officieel document en een geldig bewijsstuk kan het diplomaregister onder andere bij verlies of diefstal van het oorspronkelijke diploma uitkomst bieden. De persoonlijke pagina in het diplomaregister is voor iedereen eenvoudig in te zien op www.diplomaregister.nl

DUO voert voor het Ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer, het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie, de organisatie van school- en staatsexamens en het verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten. Daarnaast fungeert DUO als Nationaal Europass Centrum Nederland. Voor het Ministerie van SZW voert DUO activiteiten uit op het gebied van het inburgeringsbeleid en naturalisatie.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee
</